a_h._wijnands

Hans Wijnands

Subsidie-onafhankelijk opereren: droom of mogelijkheid?

Amsterdamse organisatie De Regenboog Groep biedt kwetsbare Amsterdammers opvang en structuur, gaat eenzaamheid tegen en versterkt het sociale netwerk. Het creëren van werk en reintegratieplekken voor deze groep is daarbinnen erg belangrijk. De Regenboog is voorloper als het gaat om ondernemen vanuit de maatschappelijke sector. Uit die ervaring is een krachtige visie ontstaan, die Hans Wijnands graag deelt.

Hans Wijnands
Directeur van De Regenboog Groep